skip to main content
Lingue:

The Genome of Medicinal Plant Macleaya cordata Provides New Insights into Benzylisoquinoline Alkaloids Metabolism - The Genome of Medicinal Plant Macleaya cordata Provides New Insights into Benzylisoquinoline Alkaloids Metabolism

Xiubin ; Liu ; Yisong ; Liu ; Peng ; Huang ; Yongshuo ; Ma ; Zhixing ; Qing ; Qi ; Tang ; Huifen ; Cao ; Pi ; Cheng ; Yajie ; Zheng ; Zejun ; Yuan ; Yuan ; Zhou ; Jinfeng ; Liu ; Zhaoshan ; Tang ; Yixiu ; Zhuo ; Yancong ; Zhang ; Linlan ; Yu ; Jialu ; Huang ; Peng ; Yang ; Qiong ; Peng ; dinbo ; Zhang ; Wenkai ; Jiang ; Zhonghua ; Zhang ; Kui ; Lin ; Dae ; ; ; Kyun ; Ro ; Xiaoya ; Chen ; Xingyao ; Xiong ; Yi ; Shang ; Sanwen ; Huang ; Jianguo ; Zeng

分子植物:英文版 - Molecular Plant, 2017, Vol.10(07), pp.975-989 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

Citazioni Citato da

Ricerca in corso nelle risorse remote ...