skip to main content
Lingue:

Risutati 1 - 10 di 54  per Tutte le collezioni

Risultati 1 2 3 4 5 next page
Mostra solo
Filtrati per: lingua: Slovacco rimuovi
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Rivista
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Potravinarstvo.

Slovenská pol̕nohospodárska univerzita v Nitre. Katedra hygieny a bezpečnosti potravín.

Nitra, Slovakia : Vydáva združenie HACCP Consulting v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín SPU v Nitre ; 2007

Accesso online

2
Material Type:
Rivista
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Chemical papers

Spolok chemikov Slovákov (Bratislava, Czechoslovakia); Slovenská akadémia vied.; Československá společnost chemická. Slovenská skupina.; Slovenská chemická spoločnost̕.

Bratislava : Slovenská akadémia vied ; then Berlin : Springer Nature ; 1947

Accesso online

3
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Identifikácia lipoxygenázy s omega-6 dioxygenázovou aktivitou kvapalinovou chromatografiou.
Identification of lipoxygenase expressing omega-6 dioxygenase activity by means of liquid chromatography

Hoffman, Peter ; Cupáková, Mária ; Rauová, Drahomíra ; Kollárová, Renáta ; Pekárová, Mária ; Oblozinský, Marek ; Bezáková, Lýdia

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, February 2012, Vol.61(1-2), pp.53-9 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

4
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Stúdium lokálnych anestetík--cast' 195. Stúdium micelizácie pentakaíniumchloridu v metanoloých a etanolových roztokoch.
Study of local anesthetics--part 195. Study of micellization of pentacainium chloride in methanol and ethanol solutions

Galisinová, Jana ; Cizmárik, Jozef ; Andriamainty, Fils ; Malík, Ivan

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, December 2011, Vol.60(6), pp.290-5 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

5
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Analytické hodnotenie mono[{3-[4-(2-etoxyetoxy)- -benzoyloxy]-2-hydroxypropyl}-terc-butylamónium]fumarátu.
Analytical profile of mono{3-4-(2-ethoxyethoxy)-benzoyloxy-2-hydroxypropyl}-tert-butylammonium fumarate

Malík, Ivan ; Mitterová, Lenka ; Andriamainty, Fils ; Mokrý, Petr ; Lukác, Milos ; Csöllei, Jozef ; Galisinová, Jana ; Karlovská, Janka

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, February 2012, Vol.61(1-2), pp.44-52 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

6
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Metabolomika vo výskume fytoterapeutík.
Metabolomics in research of phytotherapeutics

Kráfová, Katarina ; Jampílek, Josef ; Ostrovský, Ivan

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, February 2012, Vol.61(1-2), pp.21-5 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

7
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Stúdium lokálnych anestetík--6ast' 194. Hodnotenie karbopolových hydrogélov s lidokaínom.
Study of local anaesthetics--Part 194. Evaluation of carbopol hydrogels with lidocaine

Vitková, Zuzana ; Herdová, Petra ; Cizmárik, Jozef ; Zabka, Marián ; Brázdovicová, Bronislava ; Bockajová, Katarína

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, April 2011, Vol.60(2), pp.79-83 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

8
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Analytické hodnotenie mono[{3-[4-(2- -etoxyetoxy)-benzoyloxy]-2- -hydroxypropyl}-izo- propylamónium]fumarátu.
Analytical evaluation of mono{3-4-(2-etoxyetoxy)-benzoyloxy-2-hydroxypropyl}-isopropylammoniumfumarate

Malík, Ivan ; Andriamainty, Fils ; Sedlárová, Eva ; Cizmárik, Jozef ; Galisinová, Jana ; Mokrý, Petr ; Csöllei, Jozef ; Karlovská, Janka ; Lukác, Milos

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, April 2011, Vol.60(2), pp.84-93 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

9
Material Type:
Articolo
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Štúdium lokálnych anestetík - časť 200* Výber optimálneho typu chitosanu pre formuláciu lokálnych anestetík karbamátového typu do hydrogélov.
Study of local anaesthetics - part 200 choice of the optimal type of chitosan for the formulation of local anaesthetics of the carbamate type into hydrogels

Cižmárik, Jozef ; Vitková, Zuzana ; Herdová, Petra

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, December 2012, Vol.61(6), pp.285-7 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

10
V skratke<br>Kroky nasleduj&#250;ce po rozhodnutiach o hodnoten&#237; dokument&#225;cie
Material Type:
Libro
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

V skratke
Kroky nasledujúce po rozhodnutiach o hodnotení dokumentácie

European Chemicals Agency

Helsinki : ECHA ; 2017

Accesso online

Risutati 1 - 10 di 54  per Tutte le collezioni

Risultati 1 2 3 4 5 next page

Personalizza i tuoi risultati

 1. Edita

Refine Search Results

Espandi i miei risultati

 1.   

Mostra solo

 1. Riviste Peer-reviewed (12)

Affina i tuoi risultati

Tipo di risorsa 

 1. Brevetti 
 2. Libri 
 3. Articoli 
 4. Riviste 
 5. Altre opzioni open sub menu

Anno 

Da A
 1. Prima1974 
 2. 1974a2004 
 3. 2005a2007 
 4. 2008a2011 
 5. Dopo 2011 
 6. Altre opzioni open sub menu

Nuove Ricerche Suggerite

Ignora la mia strategia e cerca su tutto

da questo autore/creatore:

 1. European Chemicals Agency
 2. Malík, Ivan
 3. Cizmárik, Jozef
 4. Galisinová, Jana
 5. Andriamainty, Fils

Ricerca in corso nelle risorse remote ...